คลังเก็บหมวดหมู่: การพัฒนาตนเอง

ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง

  จงพยายามพัฒนาตนเองให้ติดเป็นนิสัย     เพื่อชีวิตของคุณจะได้ดีขึ้นไปด้วย   ในประเทศญี่ปุ่นมีคำกล่าวไว้ว่า  อันตรายของนักธุรกิจที่ทำงานเป็นปีที่ 3  คือความรู้สึกท้อถอย  และสิ่งที่ทำก็จะกลายเป็นเพียงทำเป็นพิธี  ทำด้วยความเฉื่อยชา  ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน  ทำให้งานไม่มีคุณภาพ  การที่จะเอาชนะอุปสรรคในลักษณะนี้  หรือความเด็ดเดี่ยวที่จะแก้ปัญหายุ่งยากนี้  ซึ่งนับวันจะยิ่งยากขึ้นเมื่อคุณเติบโตมากขึ้น  แต่สามารถกระทำได้โดยการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง  พยายามหาความรู้อยู่ตลอด   การพัฒนาตนเองหมายถึงการสร้างความสามารถของคุณเองให้มีมากขึ้น  และการพัฒนาความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนาของคุณเองด้วย  โดยเหตุที่มนุษย์เรามีความต้องการที่จะให้ตนเองเจริญก้าวหน้า (ความต้องการความเจริญก้าวหน้าส่วนตัว  และการรับรู้ศักยภาพของตนเอง)  ดังนั้น  ทุกคนจึงต้องพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น                ที่สำคัญที่สุดคือสร้างแรงดลใจให้อยากแก้ปัญหา  ให้เกิดการกระทำในเชิงบวก  หากคุณทำงานไปเท่านั้นคุณจะไม่มีวันพัฒนาความสามารถของคุณเองได้  

โพสท์ใน การพัฒนาตนเอง | ใส่ความเห็น